utopis platform - wat is Utopis® Platform

wat is Utopis® Platform

beheren | verspreiden | monitoren

Utopis® Platform is een intelligente database-omgeving voor opslag, beheer én verspreiding van uw technische en commerciële kennis en informatie. U bent vrij in het beheren en toegankelijk maken van deze data binnen Utopis® Platform. U bepaalt zelf welke informatie en data u toegankelijk maakt, voor wie en op welke wijze. Utopis® Platform staat voor beheren, verspreiden en monitoren.

beheren
Met Utopis® Platform kunt u eenvoudig uw technische en commerciële informatie beheren en deze wijzigen, structureren en toepassingsgericht verrijken.

verspreiden
U kunt al uw aanwezige data in Utopis® Platform verspreiden naar zowel de eigen organisatie als externe partijen. Zoals naar andere systemen, applicaties, softwarepakketten, [portal] websites en apps.

monitoren
Alle data die u via het Utopis® Platform verspreidt kunt u monitoren en bijsturen. U kunt precies bijhouden door wie of wat uw data wordt geraadpleegd, hoe vaak en wanneer.

© 2017 ZeeBoer b.v. | (0578) 57 52 33 | contact | privacy | cookies | disclaimer | sitemap